1. Vẽ bằng ứng dụng nào thế

  2. ad xem đăng riêng một vài chap về ảnh của I_am_young22 đc ko